Nabava

Jednostavna nabava: Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže, ev.br. 45/2022 PJN

 

Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Plan nabave:

 

JEDNOSTAVNA NABAVA:Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16) javni naručitelj Grad Komiža, Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, OIB: 52006191628, objavljuje da se postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja iz ZJN 2016 ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.


Komentari su zatvoreni.