Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira projekt “Uređenje partera Trga Gospe od sedam žalosti u Komiži”

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira projekt “Uređenje partera Trga Gospe od sedam žalosti u Komiži” sredstvima u iznosu od 13.272,28 EUR (100.000 kn)

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

GRADONAČELNIK.HR – Gradovi u 2021. iz EU fondova povukli gotovo 1,5 milijardu kuna – evo tko je bio najuspješniji!

Gradovi u 2021. iz EU fondova povukli gotovo 1,5 milijardu kuna – evo tko je bio najuspješniji! (gradonacelnik.hr)

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Ministarstvo poljoprivrede – Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Javni poziv

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža i s tim u vezi prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža i s tim u vezi Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže (18.01.2023. – 1.02.2023.)

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža

Tekstualni dio:
ID UPU naselja Komiža (obrazloženje i prijedlog odluke)
ID UPU naselja Komiža (prijedlog Odluke o donošenju)
ID UPU naselja Komiža (sažetak za javnost)

Grafički dio:
HTRS u mj. 1000
1.0 A Korištenje i namjena površina
2.a A Promet
2.b A Elektroopskrba
2.c A Vodoopskrba
2.d A Odvodnja
2.e A Telekomunikacije
3.0 A Uvjeti korištenja
4.0 A Način i uvjeti gradnje

Važeći plan u mj. 2000
1.0 Namjena
2_a Promet
2_b Elektroopskrba
2_c Vodoopskrba
2_d Odvodnja
2_e Telekomunikacije
3.0 Uvjeti korištenja
4.0 Način gradnje

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Komiže

Tekstualni dio:
ID PPUG Komiža (obrazloženje i prijedlog Odluke)
ID PPUG Komiža (prijedlog Odluke o donošenju)
ID PPUG Komiža (sažetak za javnost)

Grafički dio:
1_Komiža_Namjena
2.2 Komiža_Elektroenergetika
4.2 Komiža_Građevinska područja

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Salvestrovo na otoku Biševu

Obavijest

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Grad Komiža Vas poziva na bakalar

Poštovani sugrađani,
Grad Komiža Vas poziva na bakalar, u subotu 24.12. od 11:30 sati na adventskoj kućici (Trg Škor).
Želimo Vam dobar tek i sretne blagdane!

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare