Gradska uprava

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA KOMIŽE

  • Radno vrijeme:    ponedjeljak – petak   od 07 – 15 sati
  • Tel: 021/713-644,  713-019


  • ANTE JURIĆ – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
  • e-mail: procelnik@komiza.hr
  • MILICA PETRIĆ - Viši referent za društvene djelatnosti, imovinsko-pravne i komunalne poslove
  • e-mail: referent@komiza.hr
  • STANKO ŽUANIĆ - Viši referent za financije i proračun
  • e-mail: proracun@komiza.hr
  • VENI VITALJIĆ - Referent za uredsko poslovanje i financije
  • e-mail: poslovnitajnik@komiza.hr

 

Osoba zadužena za nepravilnosti: ANTE JURIĆ

Službenik za zaštitu podataka: ANTE JURIĆ

Službenik za informiranje: MILICA PETRIĆ

Komentari su zatvoreni.