Natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup i upravljanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Komiže u okviru Centra za posjetitelje Modra špilja-Biševo prikupljanjem pisanih ponuda (rok za prijavu: 8.07.2022.)
Javni natječaj za davanje u zakup i upravljanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Komiže u okviru Centra za posjetitelje Modra špilja-Biševo prikupljanjem pisanih ponuda (rok za prijavu: 27.06.2022.)

 


 

Komentari su zatvoreni.