Važni akti

 

 


 

Proračun Grada Komiže za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu:

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Proračuna Grada Komiže za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Poštovani sugrađani,
Grad Komiža ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javno savjetovanje na Prijedlog Proračuna Grada Komiže za 2023. godinu i projekciju za 2024. i 2025. godinu te tako pridonesete kvaliteti Proračuna Grada Komiže u narednoj godini.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji).
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje.
Molimo zainteresiranu javnost koja želi sudjelovati u donošenju Proračuna Grada Komiže za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, za upisivanjem svojih komentara putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu: Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, osobno u pisarnicu Grada Komiže, ili na adresu elektronske pošte: procelnik@komiza.hr zaključno do 5. prosinca 2022.

 

Proračun Grada Komiže za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu:

Sudjelovanje javnosti u savjetovanju o nacrtu Proračuna Grada Komiže za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

Proračun Grada Komiže za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu:

Sudjelovanje javnosti u savjetovanju o nacrtu Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Uključite se u planiranje Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu


Proračun Grada Komiže za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu:

Sudjelovanje javnosti u savjetovanju o nacrtu Proračuna Grada Komiže za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 

Proračun Grada Komiže za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu:

 

Proračun Grada Komiže za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu:

 

Proračun Grada Komiže za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu:

Proračun Grada Komiže za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu:

Proračun Grada Komiže za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. :

Proračun Grada Komiže za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.:

Proračun Grada Komiže za 2013. godinu:

Proračun Grada Komiže za 2012. godinu:

 

 

Komentari su zatvoreni.