Važni akti


 

Proračun Grada Komiže za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu:

Sudjelovanje javnosti u savjetovanju o nacrtu Proračuna Grada Komiže za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

Proračun Grada Komiže za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu:

Sudjelovanje javnosti u savjetovanju o nacrtu Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Uključite se u planiranje Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu


Proračun Grada Komiže za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu:

Sudjelovanje javnosti u savjetovanju o nacrtu Proračuna Grada Komiže za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 

Proračun Grada Komiže za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu:

 

Proračun Grada Komiže za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu:

 

Proračun Grada Komiže za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu:

Proračun Grada Komiže za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu:

Proračun Grada Komiže za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. :

Proračun Grada Komiže za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.:

Proračun Grada Komiže za 2013. godinu:

Proračun Grada Komiže za 2012. godinu:

 

 

Komentari su zatvoreni.