Nautički centar

NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA d.o.o. Središnji ured

 • Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža
 • Tel: 021/713-849
 • Fax: 021/713-801
 • e-mail: info@nautica-komiza.com

Recepcija

 • Riva sv. Mikule 1, 21485 Komiža                                                                                                 Tel/fax: 021/713-215
 • e-mail: recepcija@nautica-komiza.com

Zaposlenih: 27 O lučici ukratko: 43°.02′N – 16°.08′ E 30 vezova, bove za manje brodove na oko 500m zapadno ili 150m južno od svjetla (dubina oko 30m), pješčano dno. Mezoporat (o. Biševo), manja luka s 10 vezova, zaštičena od W i NW vjetrova.   Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:

 

Autobusni red vožnje od 4.10.2021. do 31.12.2021.

 


Natječaji: 2021. godina:

2020. godina:

2019. godina:

2018. godina:

JAVNA NABAVA 1. NABAVA GORIVA, ev.br. 1/2021-MV

Javna nabava:

     Planovi nabave:

      Registri ugovora:

Jednostavna nabava:

Korisnici sponzorstva i donacija:

Državna brodska linija br. 612 Komiža-Biševo-Komiža

Reklamacije-prigovori potrošača:

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 • Zakonom o pravu na pristup informacijama (“NN”, broj 25/13 i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Pravni okvir za pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacijeOvim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva – obrazac 2. Dopuna i ispravak informacije

 • Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (čl. 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva – obrazac 3., sukladno odredbama članka 23. ZPPI.

Ponovna uporaba informacija

 • Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva – obrazac 4.
OBRASCI

 Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje:

 • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
 • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika pristupinfo.hr    

Usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Komiže:

 

Jednostavna nabava: Građevinsko-obrtnički radovi na izgradnji i opločenju stepenica za javnu namjenu u luci Mezuporat, otok Biševo, ev.br. 45/2021-PJN

Jednostavna nabava: Stolarski radovi na uređenju velike dvorane Spomen dom, Komiža, ev.br. 40/2020-PJN

Jednostavna nabava: Elektroinstalacijski radovi na višestambenoj zgradi, Komiža, ev.br. 38/2020-PJN

Jednostavna nabava: Oborinska kanalizacija na području naselja Komiža od Ulice Gornji put iznad objekta Dječjeg vrtića do mora – Faza I. ev.br. PJN 04/2020

Jednostavna nabava: Oborinska kanalizacija na području naselja Komiža od Ulice Gornji put iznad objekta Dječjeg vrtića do mora, ev.br. 03/2020 PJNPONIŠTEN POSTUPAK

Jednostavna nabava: Nabava rabljenog plovila s kabinom i ugradbenim motorom za prijevoz putnika i robe, ev.br. 02/2020 PJN

Jednostavna nabava: Nabava specijalnog rabljenog vozila za prijevoz pokojnika, ev.br. 56/2019-PJN

Jednostavna nabava: Usluge revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu, ev.br. 13/2019 PJN

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima Postupak javne nabave: NABAVA AUTOBUSA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA, Ev.br. 1/2018 VV

Mobilno reciklažno dvorište za opasni i neopasni otpad - Obavijest

Jednostavna nabava: SANACIJA VELIKE DVORANE SPOMEN DOMA – KOMIŽA

Jednostavna nabava: STOLARSKI RADOVI

Jednostavna nabava: ADAPTACIJA VIŠESTAMBENE ZGRADE KOMIŽA – II. FAZA”

Jednostavna nabava: IZRADA PLANA UPRAVLJANJA GEOPARKOM VIŠKI ARHIPELAG

Jednostavna nabava: DOBAVA KAMENIH POKLOPNICA ZA OPLOČENJE RIBARSKE ULICE, KOMIŽA

Jednostavna nabava: ADAPTACIJA VIŠESTAMBENE ZGRADE U KOMIŽI – I. FAZA

Jednostavna nabava: IZMJENE I DOPUNE PROJEKTA SANACIJE ULICE MATIJE GUPCA I SANACIJA ULICE MILE BUDAKA

Jednostavna nabava: SANACIJA MULA ŠPORKO ŽALO KOMIŽA

Jednostavna nabava: SANACIJA ULICE MATIJE GUPCA, KOMIŽA

Jednostavna nabava: SANACIJA PRISTANIŠTA ŽANIĆEVO, KOMIŽA

Bagatelna nabava: ADAPTACIJA PLOČNIKA – ULICA ALOJZIJA STEPINCA, KOMIŽA                                         

         Grafički prikaz 1.                                                                                   Grafički prikaz 1a.

Bagatelna nabava: IZRADA MONTAŽNOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”                                                    

Predmet nabave: NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 Predmet nabave: Izrada montažnog turističko-informativnog centra i                                                   sanitarnog objekta po sistemu “ključ u ruke”

Predmet nabave: Izgradnja nove jednotrupne brodice s ugrađenim                                                           pogonskim strojem po sistemu “ključ u ruke”

Bagatelna nabava: “Sanacija podmorskog dijela istezališta BOD k.o. Komiža”:

Natječaji:

 

Javni uvid o provođenju postupka Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje sidrišta u uvali Mezoporat na području k.o. Komiža u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Komentari su zatvoreni.