Nautički centar

NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA d.o.o.
za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo

CENTRALNI URED
Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža

T:  021/713 -849
M: 091/ 271 3008
e-mail: info@nautica-komiza.com
Djelatnost: marine, komunalne službe, prijevoz putnika

RECEPCIJA LUKA KOMIŽA
U periodu od 01.04.-31.10.
Riva Sv. Mikule 1, 21485 Komiža

M: 091/ 271 3002
M:  091/271 3000
e-mail: recepcija@nautica-komiza.com

Broj zaposlenih: 30

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:

 

Autobusni red vožnje od 17.10.2023. do 30.11.2023.

Autobusni red vožnje od 1.12.2023. do 31.12.2023.


Državna brodska linija br. 612 Komiža-Biševo-Komiža

Usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Komiže:

 

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

2021. godina

2020. godina

2019. godina


Cjenici:

Natječaji:

2022. godina:

2021. godina:

2020. godina:

2019. godina:

2018. godina:

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE SPOREDNIH DJELATNOSTI NA KONCESIONIRANOM PODRUČJU

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE SPOREDNIH DJELATNOSTI NA KONCESIONIRANOM PODRUČJU

 

JAVNA NABAVA

Prethodno savjetovanje: Nabava putničkih vozila (kom 2) putem financijskog leasinga, ev.br. 6/2023-VV

Javna nabava: Nabava goriva, ev.br. 1/2023-MV

Javna nabava: Nabava putničkog vozila (autobusa) turističke klase putem financijskog leasinga, ev.br. 2/2022-VV

Prethodno savjetovanje: Nabava putničkog vozila (autobusa) turističke klase putem financijskog leasinga, ev.br. 2/2022-VV

Javna nabava: Nabava putničkog vozila (autobusa) turističke klase putem financijskog leasinga, ev.br. 2/2022-MV 

Javna nabava: Nabava komunalnog vozila za prikupljanje i sabijanje komunalnog otpada putem financijskog leasinga, ev.br. 1/2022-MV

Javna nabava: NABAVA GORIVA, ev.br. 1/2021-MV

Javna nabava:

 

PLAN NABAVE:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

      Registri ugovora:

Korisnici sponzorstva i donacija:

Reklamacije-prigovori potrošača:

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

  • Zakonom o pravu na pristup informacijama (“NN”, broj 25/13 i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Pravni okvir za pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva – obrazac 2.

Dopuna i ispravak informacije
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (čl. 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva – obrazac 3., sukladno odredbama članka 23. ZPPI.

Ponovna uporaba informacija
Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva – obrazac 4.

OBRASCI

 Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje:

  • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
  • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
  • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika pristupinfo.hr    

Jednostavna nabava:

Jednostavna nabava: Građevinski radovi na sanaciji stubišta kraj crkve Gospe od sedam žalosti (urbanističko uređenje), ev.br. 59/2023 PJN

Jednostavna nabava: Termoinstalacijski radovi s uključenom nabavkom klimatizacijskih jedinica (poslovni prostor – objekt tzv. Ribarska), ev.br. 15/2023 PJN

Jednostavna nabava: Građevinsko obrtnički radovi na rekonstrukciji prizemlja i podruma stambena zgrada č.zgr. 170/2 k.o. Komiža, ev.br. 12/2023 PJN

Jednostavna nabava: Građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji prizemlja (stubišta) i podruma stambene zgrade, č.zgr. 170/2 k.o. Komiža – I. faza, ev.br. PJN 81/2022

Jednostavna nabava: Nabava, isporuka i montaža pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na javnim površinama sa sustavom upravljanja i edukacijom korisnika na području Grada Komiže, ev.br. PJN 74/2022 (ponovljen postupak) – I. IZMJENA

Jednostavna nabava: Nabava, isporuka i montaža pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na javnim površinama sa sustavom upravljanja i edukacijom korisnika na području Grada Komiže, ev.br. PJN 74/2022 (ponovljen postupak)

I. Izmjena poziva za dostavu ponuda za predmet nabave:  Nabava, isporuka i montaža pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na javnim površinama sa sustavom upravljanja i edukacijom korisnika na području grada Komiže, ev.br. PJN 74/2022

Jednostavna nabava: Nabava, isporuka i montaža pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na javnim površinama sa sustavom upravljanja i edukacijom korisnika na području Grada Komiže, ev.br. PJN 74/2022

Jednostavna nabava: Revizorske usluge za 2022. godinu, ev.br. 43/2022 – PJN

Jednostavna nabava: Izrada namještaja po mjeri za opremanje stambenih jedinica (objekt Ribarska), ev.br. PJN 28/2022

Jednostavna nabava: Dobava i implementacija cjelokupnog sustava za automatsku naplatu i evidenciju korisnika parkinga Rogači k.o. Komiža, ev.br. PJN 14/2022

Jednostavna nabava: Izrada namještaja po mjeri za opremanje dvoetažnog javnog sanitarnog čvora u Luci Komiža (bez sanitarne opreme), ev.br. PJN 62/2022

Jednostavna nabava: Građevinski radovi na izradi pješačke staze i pristupne rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u uvali Salbunara, otok Biševo, ev.br. 13/2022-PJN

Jednostavna nabava: Građevinsko obrtnički radovi na rekonstrukciji stambenih jedinica č.zgrade  170/2 k.o Komiža – II. FAZA, ev.br. 10/2022 – PJN

Jednostavna nabava: Građevinsko obrtnički radovi na rekonstrukciji javnog sanitarnog čvora u Luci Komiža, ev.br. PJN 04/2022

Jednostavna nabava: Građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji stambenih jedinica na čest.zgr. 170/2 k.o. Komiža – Faza I., ev.br. 48/2021-PJN

Jednostavna nabava: Građevinsko-obrtnički radovi na sanaciji dijela pristupne ceste u uvali Mezoporat, otok Biševo, ev.br. 47/2021-PJN

Jednostavna nabava: Građevinsko-obrtnički radovi na izgradnji i opločenju stepenica za javnu namjenu u luci Mezuporat, otok Biševo, ev.br. 45/2021-PJN

Jednostavna nabava: Stolarski radovi na uređenju velike dvorane Spomen dom, Komiža, ev.br. 40/2020-PJN

Jednostavna nabava: Elektroinstalacijski radovi na višestambenoj zgradi, Komiža, ev.br. 38/2020-PJN

Jednostavna nabava: Oborinska kanalizacija na području naselja Komiža od Ulice Gornji put iznad objekta Dječjeg vrtića do mora – Faza I. ev.br. PJN 04/2020

Jednostavna nabava: Oborinska kanalizacija na području naselja Komiža od Ulice Gornji put iznad objekta Dječjeg vrtića do mora, ev.br. 03/2020 PJNPONIŠTEN POSTUPAK

Jednostavna nabava: Nabava rabljenog plovila s kabinom i ugradbenim motorom za prijevoz putnika i robe, ev.br. 02/2020 PJN

Jednostavna nabava: Nabava specijalnog rabljenog vozila za prijevoz pokojnika, ev.br. 56/2019-PJN

Jednostavna nabava: Usluge revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu, ev.br. 13/2019 PJN

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju (rabljenog) putničkog vozila (minibus) po načelu “viđeno-kupljeno” - ST 4410 G
Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju (rabljenog) putničkog vozila (minibus) po načelu “viđeno-kupljeno” – ST 9821 E

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima Postupak javne nabave: NABAVA AUTOBUSA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA, Ev.br. 1/2018 VV

Mobilno reciklažno dvorište za opasni i neopasni otpad - Obavijest

Jednostavna nabava: SANACIJA VELIKE DVORANE SPOMEN DOMA – KOMIŽA

Jednostavna nabava: STOLARSKI RADOVI

Jednostavna nabava: ADAPTACIJA VIŠESTAMBENE ZGRADE KOMIŽA – II. FAZA”

Jednostavna nabava: IZRADA PLANA UPRAVLJANJA GEOPARKOM VIŠKI ARHIPELAG

Jednostavna nabava: DOBAVA KAMENIH POKLOPNICA ZA OPLOČENJE RIBARSKE ULICE, KOMIŽA

Jednostavna nabava: ADAPTACIJA VIŠESTAMBENE ZGRADE U KOMIŽI – I. FAZA

Jednostavna nabava: IZMJENE I DOPUNE PROJEKTA SANACIJE ULICE MATIJE GUPCA I SANACIJA ULICE MILE BUDAKA

Jednostavna nabava: SANACIJA MULA ŠPORKO ŽALO KOMIŽA

Jednostavna nabava: SANACIJA ULICE MATIJE GUPCA, KOMIŽA

Jednostavna nabava: SANACIJA PRISTANIŠTA ŽANIĆEVO, KOMIŽA

Bagatelna nabava: ADAPTACIJA PLOČNIKA – ULICA ALOJZIJA STEPINCA, KOMIŽA                                         

         Grafički prikaz 1.                                                                                   Grafički prikaz 1a.

Bagatelna nabava: IZRADA MONTAŽNOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”                                                    

Predmet nabave: NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 Predmet nabave: Izrada montažnog turističko-informativnog centra i                                                   sanitarnog objekta po sistemu “ključ u ruke”

Predmet nabave: Izgradnja nove jednotrupne brodice s ugrađenim                                                           pogonskim strojem po sistemu “ključ u ruke”

Bagatelna nabava: “Sanacija podmorskog dijela istezališta BOD k.o. Komiža”:

Natječaji:

 

 

Javni uvid o provođenju postupka Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje sidrišta u uvali Mezoporat na području k.o. Komiža u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Komentari su zatvoreni.