Javno savjetovanje – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Komiže u 2024. godini

Grad Komiža otvara javno savjetovanje na prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Komiže u 2024. godini.
Savjetovanje s javnošću otvoreno je od 21.11.2023. do 3.12.2023. godine, do kada svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na navedeni prijedlog Odluke možete dostaviti putem priloženog obrasca.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Projekt “Uređenje Ribarske ulice” – Obavijest o zatvaranju Ribarske ulice

Obavijest

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Proračuna Grada Komiže za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Poštovani sugrađani,
Grad Komiža ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javno savjetovanje na Prijedlog Proračuna Grada Komiže za 2024. godinu i projekciju za 2025. i 2026. godinu te tako pridonesete kvaliteti Proračuna Grada Komiže u narednoj godini.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji).
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje.
Molimo zainteresiranu javnost koja želi sudjelovati u donošenju Proračuna Grada Komiže za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, za upisivanjem svojih komentara putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu elektronske pošte: proracun@komiza.hr  zaključno do 3. prosinca 2023.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Javno savjetovanje – prijedlog Odluke o porezima Grada Komiže

Poštovani,
Dana 5. listopada 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, objavljen u “Narodnim novinama” br. 114/23.
Navedenim zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl. 8. određen je najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio 0,66 do 1,99 eura/m2).
Čl. 11. st. 1. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine”, br. 114/23.) propisano je da su jedinice lokalne samouprave svoju odluku o lokalnim porezima dužne uskladiti sa odredbama toga Zakona do 15. prosinca 2023. godine, ali isto tako da odluke jedinica lokalnih samouprava donesene na temelju čl. 42. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17 i 114/22) ostaju na snazi do 31. prosinca 2023. godine.
Odlukom o gradskim porezima Grada Komiže koja je donesena na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Komiže dana 5. rujna 2017. godine, a objavljena u “Službenom glasniku Grad Komiže” broj 04/17 bilo je utvrđeno da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 5%, te da se porez na kuće za odmor plaća 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.
Ovim prijedlogom Odluke o porezima Grada Komiže brišu se odredbe o prirezu na porez na dohodak, a iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu od 4,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Stope poreza na potrošnju (3%) ostaje ista.
Dakle, u odnosu na navedenu odluku nema uvođenja novih lokalnih poreza, već se briše odredba o prirezu poreza na dohodak, a mijenja se stopa iznosa poreza na kuće za odmor.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. prosinca 2023. godine, do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na predmetni tekst Odluke na e-mail adresu: poslovnitajnik@komiza.hr  s naznakom “Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o porezima Grada Komiže”.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Javno savjetovanje – prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Komiže

Poštovani,
Grad Komiža neće povećavati stope poreza na dohodak. Prema postojećem sustavu stope poreza na dohodak iznosile su 20% i 30%, ovisno o primanjima iznad ili ispod porezne osnovice od 47.780,28 eura dohotka godišnje, što je sada povećano na 50.400,00 eura. Prema novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” br. 114/2023), ukoliko se želi kompenzirati manjak prihoda od ukidanja prireza, za Grad Komižu je te stope moguće podignuti na 22% i 33%, no prijedlog je zadržati stare stope od 20% i 30%.
Namjera je usmjerena prema rasterećenju građana   i gospodarstva, naročito prema povećanju primanja građana, te Grad Komiža s takvim stavom ide prema svojim građanima. Manjak prihoda nadoknadit će se povećanjem prihoda kroz veću gospodarsku aktivnost na našem području, kao i povlačenjem sredstava iz nacionalnih i EU fondova te ćemo tako i planirati buduće proračune. Novom Odlukom o porezima Grada Komiže, koja je trenutačno također na javnom savjetovanju, brišu se odredbe o prirezu na porez na dohodak, a iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu od 4,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Stopa poreza na potrošnju (3%) ostaje ista.

Savjetovanje je otvoreno do 3. prosinca 2023., kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na predmetni tekst Odluke na e-mail adresu: poslovnitajnik@komiza.hr  s naznakom ”Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak”.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira projekt “Festival mora Rota Palagruzona 2023.”

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira projekt “Festival mora Rota Palagruzona 2023.” sredstvima u iznosu od 4.000,00 €.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare