Javno savjetovanje – prijedlog Odluke o porezima Grada Komiže

Poštovani,
Dana 5. listopada 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, objavljen u “Narodnim novinama” br. 114/23.
Navedenim zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl. 8. određen je najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio 0,66 do 1,99 eura/m2).
Čl. 11. st. 1. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine”, br. 114/23.) propisano je da su jedinice lokalne samouprave svoju odluku o lokalnim porezima dužne uskladiti sa odredbama toga Zakona do 15. prosinca 2023. godine, ali isto tako da odluke jedinica lokalnih samouprava donesene na temelju čl. 42. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17 i 114/22) ostaju na snazi do 31. prosinca 2023. godine.
Odlukom o gradskim porezima Grada Komiže koja je donesena na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Komiže dana 5. rujna 2017. godine, a objavljena u “Službenom glasniku Grad Komiže” broj 04/17 bilo je utvrđeno da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 5%, te da se porez na kuće za odmor plaća 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.
Ovim prijedlogom Odluke o porezima Grada Komiže brišu se odredbe o prirezu na porez na dohodak, a iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu od 4,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Stope poreza na potrošnju (3%) ostaje ista.
Dakle, u odnosu na navedenu odluku nema uvođenja novih lokalnih poreza, već se briše odredba o prirezu poreza na dohodak, a mijenja se stopa iznosa poreza na kuće za odmor.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. prosinca 2023. godine, do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na predmetni tekst Odluke na e-mail adresu: poslovnitajnik@komiza.hr  s naznakom “Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o porezima Grada Komiže”.

Ovaj unos je objavljen u Službene obavijesti. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentari su zatvoreni.