Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Proračuna Grada Komiže za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Poštovani sugrađani,
Grad Komiža ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javno savjetovanje na Prijedlog Proračuna Grada Komiže za 2024. godinu i projekciju za 2025. i 2026. godinu te tako pridonesete kvaliteti Proračuna Grada Komiže u narednoj godini.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji).
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje.
Molimo zainteresiranu javnost koja želi sudjelovati u donošenju Proračuna Grada Komiže za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, za upisivanjem svojih komentara putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu elektronske pošte: proracun@komiza.hr  zaključno do 3. prosinca 2023.

Ovaj unos je objavljen u Službene obavijesti. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentari su zatvoreni.