Proslava Svetog Salvestra na otoku Biševu

Obavijest

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Adventski koncert u Komiži

Muster, 14.12.2018. (petak), 18.00 sati

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Komiže

Dnevni red

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sufinancira projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića u Komiži

Povezana slikaMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sudjeluje u sufinanciranju Projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića u Komiži, te je sklopljen Ugovor o sufinanciranju između Ministarstva i Grada Komiže, temeljem kojeg Ministarstvo dodjeljuje Gradu Komiži sredstva u iznosu od 70.000,00 kn, a u svrhu provedbe projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 208.100,00 kn. Izrađena je sva potrebna dokumentacija kao temelj za buduće osiguravanje sredstava za uređenje dječjeg vrtića u Komiži kako bi se osigurao cjelodnevni boravak djece u vrtiću.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Program proslave Dana Grada Komiže i zaštitnika Sv. Nikole

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje u sufinanciranju projekta Sanacija mula Bjažićevo u Komiži

Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje u sufinanciranju projekta Sanacija mula Bjažićevo u Komiži, te je sklopljen Ugovor o sufinanciranju između Splitsko-dalmatinske županije i Grada Komiže, temeljem kojeg Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje Gradu Komiži sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, a u svrhu provedbe projekta.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare