Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Komiže za 2019. godinu

Javni poziv

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Grad Komiža – Oglas o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme (mjera-javni rad)

Oglas o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme (mjera-javni rad)

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Grad Komiža – Plan djelovanja civilne zaštite

Plan djelovanja civilne zaštite

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Grad Komiža – Oglas o prijemu službenika u službu na određeno vrijeme (referent-komunalni redar)

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Ministarstvo uprave

  • Objava biračima (Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u JLP(R)S i za predstavnike nacionalnih manjina u JLP(R)S, 5.05.2019.)
  • Objava biračima (Izbori za članove u Europski parlament iz RH, 26.05.2019.)
Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Grad Komiža – Financiranje provedbe programa i projekata iz područja kulture i sporta za 2019. godinu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro u područjima kulture i sporta na području grada Komiže za 2019. godinu

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare