Postavljen novi podmorski ispust za grad Komižu

U nedjelju 20.prosinca postavljen je novi podmorski ispust za grad Komižu duljine 1 km. Riječ je o  projektu dogradnje kanalizacijskog sustava grada Komiže za kojeg su Hrvatske vode odobrile financiranje iz nacionalnih sredstava u iznosu od 9.270.000 kn za četverogodišnje razdoblje. Ostatak potrebnih sredstava odobrio je Grad Komiža iz vlastitih izvora. Projekt provodi tvrtka Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., a izvođač radova je Vodoprivreda iz Splita. Ukupna vrijednost radova iznosi 15.542.360,25 kn, a realizacija je započela u rujnu mjesecu. Radi se u ključnom projektu za Grad Komiža budući da će se ovim projektom, osim postavljanja novog podmorskog ispusta i rekonstrukcije crpne stanice na Rivi, postaviti novi gravitacijski cjevovod, te izgraditi uređaj za pročišćavanje. Nastavak radova slijedi u siječnju 2021. godine kada će započeti gradnja uređaja za pročišćavanje.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Priopćenje SCZ SDŽ – Izdavanje propusnica

Stožer CZ  SDŽ danas je počeo izdavati propusnice građanima s
područja naše Županije. Bitno je naglasiti da županijski Stožer
izdaje isključivo propusnice za:

a) pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb – nužno je da osobe
kojima je potrebna medicinska skrb kod sebe imaju propusnicu, a
propusnica se, ukoliko za to postoji potreba, može izdati i osobi koje
se nalaze u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna medicinska skrb
– zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne
zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja treba medicinsku
skrb

b) za putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i
ne može se obaviti od kuće – nužno je da ova kategorija osoba
prilikom putovanja na posao i s posla posjeduje propusnicu budući ne
posjeduju za to potrebnu iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili
dokument – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru
civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži
propusnicu.

Osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod a) i b) izdavanje
propusnica trebaju zatražiti od županijskog stožera prema mjestu
prebivališta ili boravišta, putem sustava e-građanina ili e maila:
propusnice@dalmacija.hr . Za dodatna pitanja mogu se informirati na
brojevima Stožera CZ SDŽ:

021 400 141 i 021 400 142.

Osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu, osoblje koje je u
dnevnim migracijama u službama bitnim za pružanje zdravstvene i
veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala,
održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i i odvodnje, opskrbe
plinom i strujom, zaštitarske službe te svi koji izvješćuju javnost
(što dokazuju novinarskom iskaznicom),  ne trebaju tražiti propusnice,
već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do
županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem
iskaznica,drugih identifikacijskih isprava i dokumenata, ili prikladne
potvrde.

Osobe koje imaju neki drugi opravdani razlog, a koji nije gore naveden,
izdavanje propusnice mogu zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite
RH, putem e maila: propusnica@civilna-zastita.hr ili putem sustava
e-građanin.

S poštovanjem,

Stožer civilne zaštite
Splitsko-dalmatinska županija

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Mjere usmjerene na ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID-19 te smanjenje financijskog opterećenja građana i poslovnih subjekata Grada Komiže

Objavljeno u Službene obavijesti | Ostavi komentar

Obavijest o uplati pomoći za umirovljenike

Obavijest

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Javno savjetovanje – Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 2021. godinu

Grad Komiža je u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 2021. godinu te je s tim u vezi obvezatan provesti javno savjetovanje.
Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 11. siječnja 2021. godine uputi primjedbe, prigovore i prijedloge na prijedlog godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu, na mail adresu: procelnik@komiza.hr ili preporučenom poštom na adresu: Grad Komiža, Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare