Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Proračuna Grada Komiže za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Poštovani sugrađani,
Grad Komiža ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javno savjetovanje na Prijedlog Proračuna Grada Komiže za 2023. godinu i projekciju za 2024. i 2025. godinu te tako pridonesete kvaliteti Proračuna Grada Komiže u narednoj godini.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji).
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje.
Molimo zainteresiranu javnost koja želi sudjelovati u donošenju Proračuna Grada Komiže za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, za upisivanjem svojih komentara putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu: Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, osobno u pisarnicu Grada Komiže, ili na adresu elektronske pošte: procelnik@komiza.hr zaključno do 5. prosinca 2022.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Poziv za umirovljenike s područja Grada Komiže

Poziv

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Javni poziv za financiranje programa i projekata iz područja sporta koje provode udruge u 2023. godini

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Javni poziv za financiranje programa i projekata iz područja kulture koje provode udruge u 2023. godini

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Uklonimo azbestne krovove u Komiži


Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Komiže

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare