Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i AZOLPP

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Grad Komiža – Jedinstveni upravni odjel

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u ak.god. 2020./2021.

Objavljeno u Novosti | Isključi komentare

Stožer civilne zaštite Grada Komiže

Zaključci izvanredne sjednice Stožera

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Obavijest o početku rada Dječjeg vrtića Komiža i Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Grad Komiža – jednokratne novčane pomoći i privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, brojni građani i gospodarski subjekti s područja grada Komiže već sada nenadano trpe posljedice što uključuje i financijska opterećenja u uvjetima onemogućenog poslovanja. Gospodarskim posljedicama ponajviše su pogođeni poduzetnici i obrtnici kojima je zbog epidemije poslovanje onemogućeno, kao i dio radnika koji su zbog nemogućnosti poslovanja tvrtki i obrta dobili otkaze ili su se zbog pandemije našli u otežanim financijskim okolnostima. Obveza je lokalne samouprave da se i ona u okviru svojih ovlasti i mogućnosti uključi u ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom. Iz gore navedenih razloga predviđen je paket mjera usmjerenih na ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica. Iste se odnose na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000,00 kn fizičkim osobama koje su nakon 19.03.2020. ostale bez posla kao i stalnim sezoncima čija trenutna naknada iznosi polovicu minimalne neto plaće u RH. Također, predviđena je mjera pomoći kojom se obveznici oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade, i to oni koji su privremeno obustavili obavljanje djelatnosti temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Oslobađanje je predviđeno na rok od 3 mjeseca i to temeljem zahtjeva obveznika komunalne naknade.

Obrasci:

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare