Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Komiže za 2023. godinu

Grad Komiža objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Komiže za 2023. godinu.
Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registriranih za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Komiže za 2023. godinu.
Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se počev od dana 9. ožujka 2023. godine, na propisanom obrascu koji se nalazi u privitku ovog poziva, Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Grada Komiže putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže, na adresu: Grad Komiža, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 2023. godinu (“Službeni glasnik Grada Komiže, broj 01/23).
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Komiže za 2023. godinu, javni poziv, te potrebni obrasci mogu se preuzeti u privitku ove obavijesti.

Ovaj unos je objavljen u Službene obavijesti. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentari su zatvoreni.