Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža i s tim u vezi prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža i s tim u vezi Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže (18.01.2023. – 1.02.2023.)

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža

Tekstualni dio:
ID UPU naselja Komiža (obrazloženje i prijedlog odluke)
ID UPU naselja Komiža (prijedlog Odluke o donošenju)
ID UPU naselja Komiža (sažetak za javnost)

Grafički dio:
HTRS u mj. 1000
1.0 A Korištenje i namjena površina
2.a A Promet
2.b A Elektroopskrba
2.c A Vodoopskrba
2.d A Odvodnja
2.e A Telekomunikacije
3.0 A Uvjeti korištenja
4.0 A Način i uvjeti gradnje

Važeći plan u mj. 2000
1.0 Namjena
2_a Promet
2_b Elektroopskrba
2_c Vodoopskrba
2_d Odvodnja
2_e Telekomunikacije
3.0 Uvjeti korištenja
4.0 Način gradnje

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Komiže

Tekstualni dio:
ID PPUG Komiža (obrazloženje i prijedlog Odluke)
ID PPUG Komiža (prijedlog Odluke o donošenju)
ID PPUG Komiža (sažetak za javnost)

Grafički dio:
1_Komiža_Namjena
2.2 Komiža_Elektroenergetika
4.2 Komiža_Građevinska područja

Ovaj unos je objavljen u Službene obavijesti. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentari su zatvoreni.