Gradska uprava

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA KOMIŽE

 • Radno vrijeme:    ponedjeljak – petak   od 07 – 15 sati
 • Tel: 021/713-644,  713-019
 • Fax: 021/713-019


 • ANTE JURIĆ – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
 • e-mail: procelnik@komiza.hr
 • DIANA KUKOČ - Viši referent za društvene djelatnosti, imovinsko-pravne i komunalne poslove
 • e-mail: referent@komiza.hr
 •  - Viši referent za financije i proračun
 • e-mail: proracun@komiza.hr
 • VENI VITALJIĆ - Referent za uredsko poslovanje i financije
 • e-mail: poslovnitajnik@komiza.hr

 

Osoba zadužena za nepravilnosti: ANTE JURIĆ

 

Službenik za zaštitu podataka: ANTE JURIĆ

Službenik za informiranje: DIANA KUKOČ

Komentari su zatvoreni.