Gradska uprava

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA KOMIŽE

 • Radno vrijeme:    ponedjeljak – petak   od 07 – 15 sati
 • Tel: 021/713-644,  713-019


 •  - Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
 • e-mail: procelnik@komiza.hr
 • - Viši referent za društvene djelatnosti, imovinsko-pravne i komunalne poslove
 • e-mail: referent@komiza.hr
 • STANKO ŽUANIĆ - Viši referent za financije i proračun
 • e-mail: proracun@komiza.hr
 • VENI VITALJIĆ - Referent za uredsko poslovanje i financije
 • e-mail: poslovnitajnik@komiza.hr

 

Osoba zadužena za nepravilnosti: 

 • Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnosti u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/2020)
  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_07_78_1482.html
 • e-mail: referent@komiza.hr
  Tel: 021/713-644, 713-019

Službenik za zaštitu podataka:

Službenik za informiranje:

Komentari su zatvoreni.