Centar za pomoć i njegu

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU KOMIŽA

Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža
Mob: 091/2713 102
e-mail: centar.za.pomoc.i.njegu.komiza@gmail.com
Zaposlenih: 5

 

 

 

 

 


 

 


 

Transparentnost poslovanja – objava informacija o isplatama:

 

Financijski planovi:

Financijski izvještaji:

Planovi nabave:

Natječaji:

 

DJELATNOST: provedba programa međugeneracijske solidarnosti : «Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama»

Program se provodi temeljem Ugovora o suradnji Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Komiže.

SVRHA I CILJEVI PROGRAMA:

Poboljšanje  kvalitete življenja osoba treće životne dobi kroz razvoj vaninstitucionalnih oblika skrbi i to kroz  zapošljavanja lokalnog stanovništva, poticanje volonterstva i međusobne suradnje tijela državne, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.

USLUGE IZ PROGRAMA:

A)   ORGANIZIRANJE PREHRANE (dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka i dostava toplih obroka u suradnji s Domom za stare i nemoćne Vis i hotelom Tamaris)

B)   KUĆANSKI POSLOVI I UREĐENJE OKUĆNICE (održavanje čistoće stambenog prostora, pranje i glačanje rublja, sitni popravci u kući,  posredovanje pri organizaciji složenijih poslova isl.)

C)   OSOBNA HIGIJENA I OSNOVNA ZDRAVSTVENA SKRB
(mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, kontrola redovitog uzimanja lijekova, pomoć pri kupanju i održavanju osobne higijene)

D)   PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA
(individualni razgovori i druženje, pomoć u socijalnoj integraciji)

E)    POSREDOVANJE U OSTVARIVANJU RAZNIH PRAVA
(dostava lijekova ili pomagala, pratnja liječniku, pomoć u obavljanju administrativnih ili sličnih poslova pri nadležnim institucijama i sl.)

F)    DODATNI SADRŽAJI I AKTIVNOSTI DNEVNOG  BORAVKA
(kreativne, radno-okupacijske, rekreativne i zabavne aktivnosti)

KORISNICI PROGRAMA:

  • OSOBE STARIJE OD 65 GODINA ( IZNIMNO I MLAĐE OSOBE S INVALIDITETOM ILI KRONIČNOM BOLESĆU)
  • OSOBE SMANJENIH FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI
  • OSOBE TEŽE NARUŠENOG ZDRAVLJA
  • OSOBE NISKOG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA
  • STARIJE OSOBE KOJE ŽIVE BEZ POMOĆI MLAĐIH ČLANOVA OBITELJI

Komentari su zatvoreni.