Javno savjetovanje – Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 2023. godinu

Grad Komiža je u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 2023. godinu te je s tim u vezi obvezatan provesti javno savjetovanje.
Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 9. siječnja 2023. godine uputi primjedbe, prigovore i prijedloge na prijedlog godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu, na mail adresu: procelnik@komiza.hr ili preporučenom poštom na adresu: Grad Komiža, Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Komiže

Dnevni red i materijali

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Komiže

Dnevni red i materijali

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Dan Grada Komiže i zaštitnika Sv. Nikole

Program proslave

  • Priredba – Dječji vrtić Komiža – Sveti Nikola u vrtiću, održat će se u ponedjeljak 5.12. u 15:45 sati (umjesto u 16:30)
  • Školska priredba OŠ Komiža održat će se u ponedjeljak 5.12. u 18:30 sati (umjesto u 18:00)
Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Javno savjetovanje s zainteresiranom javnošću

Poštovani sugrađani,
Pozivamo vas da se uključite u javno savjetovanje o nacrtima Odluka:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rođenje djeteta,
2. Odluka o II. izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Grada Komiže.
Javno savjetovanje otvoreno je do 24.11.2022. do kada svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na navedene nacrte Odluka možete dostaviti putem priloženog obrasca.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Proračuna Grada Komiže za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Poštovani sugrađani,
Grad Komiža ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javno savjetovanje na Prijedlog Proračuna Grada Komiže za 2023. godinu i projekciju za 2024. i 2025. godinu te tako pridonesete kvaliteti Proračuna Grada Komiže u narednoj godini.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji).
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje.
Molimo zainteresiranu javnost koja želi sudjelovati u donošenju Proračuna Grada Komiže za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, za upisivanjem svojih komentara putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu: Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, osobno u pisarnicu Grada Komiže, ili na adresu elektronske pošte: procelnik@komiza.hr zaključno do 5. prosinca 2022.

Objavljeno u Službene obavijesti | Isključi komentare